Hoogte van de contributie
De contributie voor seizoen 2022-2023 (1 september 2022 t/m 31 augustus 2023) is als volgt vastgesteld:

Kindertraining: (1x per week/2x per week)
Per maand: 22.50 euro / 32.50 euro (12x per jaar)
Per kwartaal: 60 euro / 90 euro (4x per jaar)
Per jaar: 225 euro / 325 euro (1x per jaar)

Jongeren en volwassenentraining: (1x per week/2x per week)
Per maand: 30 euro / 42.50 euro (12x per jaar)
Per kwartaal: 82.50 euro / 120 euro (4x per jaar)
Per jaar: 300 euro / 425 euro (1x per jaar)

De contributie dient vooruit betaald te worden.

Betaalwijze
Per bank: Betalingen per bank dienen per 1e van de betalingstermijn bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL60 RABO 0141 0553 08, ten name van Stg. Cinco Seixos Capoeira, o.v.v. contributie (naam) (termijn).

Contant: Contante betalingen dienen de eerste les van elke maand gedaan te worden.

Let op: Alleen betalingen per maand kunnen contant gedaan worden!

Opzegtermijn
Opzeggen dient te geschieden een maand voorafgaande aan het einde van de lopende betalingstermijn. Bij te laat opzeggen hanteren we een opzegtermijn van één maand.