LET OP: EEN INSCHRIJFFORMULIER PER PERSOON. ALS U MEERDERE KINDEREN WILT INSCHRIJVEN MOET U HET FORMULIER PER KIND INVULLEN. U MOET HET FORMULIER VERSTUREN EN DAN OPNIEUW OPENEN OM UW VOLGENDE KIND IN TE SCHRIJVEN.

Met vriendelijke groet,

CS Capoeira Apeldoorn

Kijk voor de hoogte van de contributie en wijze van betalen op http://www.cscapoeira.nl/contributie/

http://www.cscapoeira.nl/privacy-verklaring/

Bij CS Capoeira zijn we trots op de dingen die we doen en die willen we ook graag laten zien. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, workshops en demonstraties. Ook u/uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. In principe is toestemming van één van de ouders/verzorgers voldoende. U doet er goed aan om deze toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weet uw zoon/dochter zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens onze activiteiten. CS Capoeira heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. Via dit toestemmingsformulier vragen we u aan te geven waarvoor CS Capoeira beeldmateriaal van u/uw zoon/dochter mag gebruiken. Als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, zullen we hiervoor toestemming vragen. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van u/uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

//cscapoeira.nl/wp-content/uploads/2023/07/logo_cscapoeira-white-150.png

Het spel van Capoeira is een swingende mix van dans, acrobatiek en zelfverdediging op opzwepende Braziliaanse muziek.

Meld je aan

Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:

Nieuwsbrief